၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း

ကချင်ပြည်နယ်

ကယားပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မွန်ပြည်နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး