အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်  စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (အခြား)တွင် Office Management Application (DAST Server) Software ရေးဆွဲခနှင့် တပ်ဆင်စရိတ်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။       ၂၀၂၃-၂၀၂၄ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်  စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (အခြား)တွင် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန အနေဖြင့် Office Management Application (DAST Server) Software ရေးဆွဲခနှင့် တပ်ဆင်စရိတ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Lot (၁)ခု ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် Read More …