အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်  စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (အခြား)တွင် Office Management Application (DAST Server) Software ရေးဆွဲခနှင့် တပ်ဆင်စရိတ်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       ၂၀၂၃-၂၀၂၄ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်  စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (အခြား)တွင် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန အနေဖြင့် Office Management Application (DAST Server) Software ရေးဆွဲခနှင့် တပ်ဆင်စရိတ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Lot (၁)ခု ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

အမှတ်စဉ် Lot အမှတ်စဉ် အမျိုးအမည် အရေအတွက်
Lot 1 Office Management Application (DAST Server) Software ရေးဆွဲခနှင့် တပ်ဆင်စရိတ်

 

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Lot ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နေပြည်တော် (ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၄၆၅၀) တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၃။       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် – (၁၂-၃-၂၀၂၄)ရက်မှ (၁၈-၃-၂၀၂၄)ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ

၄။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် – (၁၈-၃-၂၀၂၄) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ

၅။       တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ-              အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နေပြည်တော်

         အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

 

Download ရယူရန်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *