အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(တည်ဆောက်ရေး-နေပြည်တော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်)

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အထွေထွေပိုလျှံငွေ(GRF)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ နေပြည်တော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Lot (၁)ခု ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

စဉ် Lot အမှတ်စဉ်  စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်
လုပ်ငန်းသစ်များ
နေပြည်တော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
Lot 1 (က) ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း(54359.16 Sft)
(a) Column(Premier)
(b) External(OE)
(c ) External(OE)-Line ဆေးသုတ်
(d) Internal(UE)
(ခ) လျှပ်စစ်မီးအစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း
(ဂ) ကြွေပြားခင်းခြင်းလုပ်ငန်း(8314.50 Sft)
(ဃ) Computer Lab ခန်း Raised Floor ခင်းခြင်း (720 Sft)

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Lot များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နေပြည်တော် (ဖုန်း-၀၆၇၃၄၀၄၆၅၀) တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၃။       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် – (၁၁-၁၁-၂၀၂၂)ရက်မှ (၁၈-၁၁-၂၀၂၂)ရက် (၁၆:၀၀)နာရီထိ

၄။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် – (၁၈-၁၁-၂၀၂၂) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ

၅။       တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ-                အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

                                                                                           သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

                                                                                           ရုံးအမှတ်(၂၁)

                                                                                           နေပြည်တော်

                                                                              အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

 

Download ရယူရန်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *