အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း-မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာာကာသပညာတက္ကသိုလ်)

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အကြီးစားပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ၂၀၂၂၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အထွေထွေပိုလျှံငွေ(GRF)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်တွင် အကြီးစားပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Lot ()ခု ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

အမှတ် စဉ်

Lot အမှတ်စဉ်

အမျိုးအမည်

 

 

လုပ်ငန်းသစ်များ

 

 

မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်

Lot-1

(က)ပြခန်းအတွင်း(Dry Wall Partition) နံရံများပြင်ဆင် ဆေးသုတ်ခြင်း

(ခ)  ပြခန်းအတွင်း ပျက်စီးနေသောကြမ်းခင်းများခွာခြင်း၊ ပြန်လောင်းခြင်းနှင့် ကြွေပြားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ဂ)  ပြခန်းအတွင်း မျက်နှာကျက်တပ်ဆင်၍ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း

(ဃ) ပြခန်းအတွင်း Display board(၁၂)စုံပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

(င)  ပြခန်းစားပွဲများ(Display Table)(၇)စုံ ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

(စ)  ပြတိုက်ရှေ့နှင့်ပြတိုက်အဝင်လျှောက်လမ်းကြွေပြားခင်းခြင်းလုပ်ငန်း

(ဆ)ပြတိုက်ရှေ့နှင့်ပြတိုက်အဝင်လျှောက်လမ်းရှိကြွေပြားအဟောင်းနှင့် ကြမ်းခင်းအပေါ်လွှာဟောင်းခွာခြင်းနှင့် Topping Concrete ပြန်လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း

(ဇ) Main Building အဝင်လျှောက်လမ်း ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ဈ) ပြတိုက်ရှေ့နှင့်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအထိ လျှောက်လမ်းတလျှောက် ဆေးသုတ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ည) ပြတိုက်ဘေးရှိစတီးတံခါး(၂)ခု တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ဋ) ပင်မစာသင်ဆောင်အမြီးပိုင်းရှိ စတီးသံပန်း(၃)ခု တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

 

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Lot ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နေပြည်တော် (ဖုန်း၀၆၇၃၄၀၄၆၅၀) တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၃။      တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် – (၂၀၂၃)ရက်မှ (၁၆၂၀၂၃)ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ

၄။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် – (၁၆၂၀၂၃) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ

၅။      တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ–               အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

                                                                                   သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

                                                                                         ရုံးအမှတ်(၂၁)

                                                                                         နေပြည်တော်

 

 

         အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *