အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း-မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်)

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အထွေထွေပိုလျှံငွေ(GRF)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်တွင် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Lot (၁)ခု ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

စဉ်

Lot အမှတ်စဉ်

 စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်

 

 

လုပ်ငန်းသစ်များ

 

 

မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်

Lot 1

(က) Floor Stand Air-con (၈)စုံတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ခ)   ပြခန်းအတွင်းမီးအလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ဂ) Main Building အဝင် ပြတိုက်ရှေ့နှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအထိ    လျှောက်လမ်းတလျှောက် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Lot များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၁)၊နေပြည်တော်(ဖုန်း-၀၆၇၃၄၀၄၆၅၀) တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၃။      တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် – (၈-၃-၂၀၂၃)ရက်မှ (၁၅-၃-၂၀၂၃)ရက် (၁၆:၀၀)နာရီထိ

၄။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် – (၁၅-၃-၂၀၂၃) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ

၅။      တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ-               အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

                                                                                   သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

                                                                                         ရုံးအမှတ်(၂၁)

                                                                                         နေပြည်တော်

 

                                                                            အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *