အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(အကြီးစားပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း-နေပြည်တော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်)

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အထွေထွေပိုလျှံငွေ(GRF)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ နေပြည်တော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် အကြီးစားပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Lot (၁)ခု ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

စဉ်

Lot အမှတ်စဉ်

 စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည်

 

 

လုပ်ငန်းသစ်များ

 

 

နေပြည်တော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

Lot 1

(က) Electrical Work

      (a)မီးစက်အဝင်ကြိုးဆွဲခြင်း(Generator to Main Pannel Board)

      (b)Smart TV & Finger Print သုံးရန် Socket ထိုင်ခြင်း

      (c)Raised Floor မီး Socket ထိုင်ခြင်း

      (d)ELPS (GTC Transformer မှ Main Cable  570m ဆွဲခြင်း)-95mm2

      (e)Transformer to Main Panel(Underground Cable 396m)- 120mm2

      (f)Gate Lamp,ပေါင်းကူးလျှောက်လမ်းမီးဆင်ခြင်း

(ခ) ကြွေပြားကပ်ခြင်း

      (a)Natural Clay(Portico) ကပ်ခြင်း (၃၈၅.၅၆ Sft)

      (b)Main အဝင်လှေကားကြွေပြားကပ်ခြင်း (၉၇.၆၇Sft)

      (c)Old Toilet သွားလမ်း ကြွေပြားကပ်ခြင်း (၂၉၄ Sft)

(ဂ) စာသင်ခန်းများအတွင်း White Board Frame တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်

      Stage  ခုံများပြုလုပ်ခြင်း

(ဃ) ၁၆၀ဦးဆံ့အိပ်ဆောင် အောက်ထပ်သံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း (၇၂၅.၆၅ Sft x ၂)

(င) 400 V မီးလိုင်း အားပြောင်းရွေ့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း

(စ) ELPS ကျောင်းဝန်း၏ လိုအပ်သောနေရာများအား Landscaping ထပ်မံ ပြုလုပ်ခြင်း

(ဆ) ရေသန့်စက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် Fiber Tank  (Gal 600) ၄လုံး လဲလှယ်ခြင်း၊ Steel Trestle                 maintain ပြုလုပ်ခြင်း

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Lot များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၁)၊နေပြည်တော်(ဖုန်း-၀၆၇၃၄၀၄၆၅၀) တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၃။      တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် – (၈-၃-၂၀၂၃)ရက်မှ (၁၅-၃-၂၀၂၃) ရက် (၁၆:၀၀)နာရီထိ

၄။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် – (၁၅-၃-၂၀၂၃) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ

၅။      တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ-               အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

                                                                                   သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

                                                                                         ရုံးအမှတ်(၂၁)

                                                                                         နေပြည်တော်

 

                                                                           အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *